Mikio Watanabe – Sans titre

Mikio Watanabe. Sans titre. 2014. Photographie.

Mikio Watanabe – Sans titre

Mikio Watanabe. Sans titre. 2014. Photographie.